Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeert het EOP u over de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Algemeen

De AMC Facultatieve prestatie eerstelijns B.V. met handelsnaam Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren Nederland (hierna “EOP-nl”) is gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 59484993. U kunt contact opnemen met EOP-nl via expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl of telefoonnummer 020 - 566 40 49.

EOP-nl heeft verschillende activiteiten:

 1. Wij coördineren de implementatie, uitvoering en kwaliteitsborging van het TOP-programma: een preventief interventieprogramma voor te vroeg geboren kinderen en hun ouders.
 2. Wij verzorgen onderwijs aan zorgprofessionals die werken met prematuur geboren kinderen.
 3. Wij doen onderzoek naar ondersteuning van te vroeg geboren kinderen en hun ouders en bevorderen de innovatie daarvan.

Het waarborgen van uw privacy en het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie van kinderen en hun ouders, medewerkers, cursisten en websitebezoekers is voorwaarde voor het uitvoeren van onze activiteiten. EOP-nl zet zich in om uw persoonlijke informatie (hierna “persoonsgegevens”) te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving. EOP-nl maakt hierbij gebruik van het advies van de Functionaris Gegevensbescherming van het AMC.

Voor websitebezoekers

EOP-nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor kinderen en ouders die deelnemen aan het TOP-programma

EOP-nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, zodat u deel kunt nemen aan het TOP-programma. Uw TOP-kinderfysiotherapeut heeft de opdracht gekregen om het TOP-programma uit te voeren en zal tijdens het eerste huisbezoek uw toestemming vragen en vastleggen. U kunt gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd weer intrekken.

EOP-nl stelt een beveiligd Kinddossier beschikbaar aan u en uw TOP-kinderfysiotherapeut, waarin alle informatie over uw kind wordt opgeslagen. Via de TOP-app kunt u online toegang krijgen tot het Kinddossier. Daarop logt u in met uw e-mailadres, een wachtwoord en een pincode. De algemene voorwaarden van de TOP-app vindt u hier.

Tijdens het TOP-programma is het soms nodig aanvullende medische informatie over uw kind op te vragen en/of te delen met andere zorgverleners. De TOP-kinderfysiotherapeut zal dit altijd met u bespreken.

Daarnaast gebruikt EOP-nl persoonsgegevens om de kosten voor het TOP-programma bij uw zorgverzekeraar te declareren. Tenslotte vult u tijdens het TOP-programma vragenlijsten in. Uw ervaringen zijn belangrijk om de kwaliteit van het programma te verbeteren. Wij analyseren alleen uitkomsten van de hele groep deelnemers aan het TOP-programma, nooit van een individu. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van u of uw kind die wij voor deze doeleinden verwerken:

Van uw kind:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Adres
 • Verzekering en polisnummer
 • Geslacht
 • Zwangerschapsduur
 • Geboortegewicht
 • Medische testscores uit het ziekenhuis

Van uzelf:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Spreektaal
 • Gezinssamenstelling
 • Toestemming voor gebruik beeldmateriaal
 • Toestemming voor gebruikt data voor onderzoek

Het Kinddossier wordt tot 20 jaar na de 18e verjaardag van uw kind bewaard. Dit is een wettelijke verplichte bewaartermijn.

Voor TOP-kinderfysiotherapeuten

Op de website www.top-eop.nl kunt u inloggen in uw beveiligde persoonlijke omgeving, waar uw contactinformatie en scholingscertificaten zijn in te zien en te downloaden. Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u doorgeven via expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst van Opdracht tussen u en EOP-nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • AGB-code en BIG-registratienummer
 • Behandeldata
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer
 • Privé-adres

Zodra de Overeenkomst van Opdracht eindigt worden uw persoons- en bedrijfsgegevens van het openbare deel van de website (Zoek een therapeut) verwijderd. Facturen en scholingscertificaten worden 7 jaar door EOP-nl bewaard.

Voor cursisten

Op de website www.top-eop.nl kunt u inloggen in uw beveiligde persoonlijke leeromgeving, waar uw contactinformatie, ingeleverde opdrachten en scholingscertificaten zijn in te zien en te downloaden. Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u doorgeven via opleidingtopprogramma@amsterdamumc.nl. Ingebracht casuïstiekmateriaal zal niet aan derden worden verstrekt. Voor het uitvoeren van de Opleidingsovereenkomst tussen u en EOP-nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Adres (in geval van een eenmanszaak)

EOP-nl verwijdert deze gegevens na het eindigen van de Opleidingsovereenkomst, tenzij aansluitend een Overeenkomst van Opdracht wordt aangegaan. Scholingscertificaten worden 7 jaar bewaard. 

Tijdens praktijkopdrachten worden foto’s en video-opnames van gezinnen gemaakt. Hiervoor is aanvullende schriftelijke toestemming van de betrokken ouders/vertegenwoordigers vereist. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het documenteren van deze toestemming en het beschermen van de persoonsgegevens en privacy van de deelnemende gezinnen. EOP-nl neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schending van de privacy als gevolg van onzorgvuldigheid van een cursist.

Gegevens delen met derden

EOP-nl deelt uw persoonsgegevens soms met derden, als dit noodzakelijk is voor het verlenen van goede zorg, het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EOP-nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. EOP-nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Wij delen geen gegevens met derden buiten de EU.

De subverwerkers van EOP-nl zijn:

 • NICE Innovations B.V.
  Softwareleverancier van het Kinddossier met TOP-app en Ouderportaal
 • AMC Medical Research B.V.
  Softwareleverancier van KLIK, een online omgeving voor het invullen van medische vragenlijsten
 • ZIGT Mediabureau B.V.
  Websitehosting
 • Avetica B.V.
  Online persoonlijke omgeving voor TOP-kinderfysiotherapeut en/of cursisten
 • Sonic Foundry International B.V.
  Beveiligde opslag van filmmateriaal voor opleidingsdoeleinden
 • Vecozo B.V.
  Declaratie van TOP-programma bij zorgverzekeraars
 • Vektis C.V.
  Registreren van werkrelatie van TOP-kinderfysiotherapeut met EOP-nl
 • Academisch Medisch Centrum
  Boekhouding EOP-nl

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EOP-nl. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 

Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tenslotte

EOP-nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl of met de Functionaris Gegevensbescherming van het AMC via fg@amc.nl.