Ga naar hoofdinhoud

Ontwikkeling van het TOP-programma

Ervaringen uit de praktijk, onderzoek en wetenschappelijke inzichten vormen de basis van de preventieve en vroege ontwikkelingsondersteuning. We streven voortdurend naar de beste resultaten voor de kinderen en hun ouders.

website 1

Stap voor stap

Het TOP-programma is stap voor stap ontwikkeld. Je kunt het misschien beter een ontdekkingsreis noemen: een expeditie op weinig bekend terrein.

Het programma ontstond vanuit de motivatie om vroeggeboren kinderen de beste ontwikkelingskansen te geven. Kinderen die te vroeg worden geboren, lopen meer risico op problemen dan kinderen die op tijd worden geboren. Vaak zijn die problemen tot op jongvolwassen leeftijd merkbaar. Voor ouders vormen het krijgen van een te vroeg geboren kind, de langdurige ziekenhuisopname en de onzekerheid over de toekomst een complexe situatie waar zij mee moeten leren omgaan.

Wetenschappelijk onderzoek

In 2009 werd gestart met het ontwikkelen van het programma. Eerst is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van het programma. Zowel in het eerste levensjaar als op de leeftijden van 2 en 5,5 jaar hadden kinderen die begeleiding kregen betere ontwikkelingsuitkomsten. Ook bleek dat ouders die deze begeleiding kregen minder vaak met hun kind de eerste hulp in het ziekenhuis bezochten en minder aanvullende hulp nodig hadden dan ouders die het TOP-programma niet volgden. 

Doorontwikkeling

Samen met het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en Achmea heeft het EOP het programma doorontwikkeld. Sinds 2014 is het TOP-programma verzekerde zorg. Dit betekent dat alle ouders gebruik kunnen maken van dit programma. Vanaf die tijd werkt het EOP aan de beschikbaarheid van TOP-kinderfysiotherapeuten in heel Nederland. In 2021 waren er 105 TOP-kinderfysiotherapeuten werkzaam voor het EOP.

Inmiddels volgt ongeveer 80% van de kinderen die worden geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht van 1.500 gram het programma. In 2021 waren dit 1.400 kinderen.