Ga naar hoofdinhoud

TOP-opleiding

De opleiding leidt kinderfysiotherapeuten op zodat ze het TOP-programma kunnen uitvoeren.

scholing1

Aanmelden voor de TOP-opleiding

Wil je als eerste op de hoogte zijn als er een nieuwe TOP-opleiding start? Stuur dan een mailtje naar expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl met als onderwerp: 'aanmelding verzendlijst TOP-opleiding'. Vergeet niet je naam en de regio waar je werkzaam bent te vermelden. 

Wat leer je in de TOP-opleiding?

 • Relevante kennis en inzichten in de diverse gedragsuitingen en de integrale ontwikkeling van het vroeggeboren kind.
 • Kennismaking met de impact van vroeggeboorte op het ouderschap en het versterken van de eigen kracht van en mogelijkheden voor ouders.
 • Vroegtijdig signaleren en behandelen en/of adequaat verwijzen bij problemen die een risico vormen voor de ontwikkeling van het kind.
 • Kennis en vaardigheden integreren ter ondersteuning van ouder en kind volgens de werkwijze en uitgangspunten van het TOP-programma.
 • De interpretatie van de verzamelde gegevens kunnen vertalen naar een heldere rapportage voor zowel professionals als de ouders. 

Niveau van de opleiding

 • Verkorte beroepsopleiding die aansluit op het niveau van de beroepsvaardigheden van de kinderfysiotherapeut. 
 • De opleiding bevordert jouw deskundigheid met kennis uit de verschillende ontwikkelingsdomeinen en het ouderschap. 
 • Je leert over de verandertheorie en de uitgangspunten van het TOP-programma.
 • Je leert hoe je interventiespecifieke competenties kunt toepassen in de praktische uitvoering. 

Accreditatie  

De TOP-opleiding is geaccrediteerd bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Toelatingseisen

 • Kinderfysiotherapeut met ervaring in behandelen van zuigelingen/vroeggeboren kinderen 
 • BIG-geregistreerd
 • Kwaliteitsregistratie kinderfysiotherapie

Duur en studiebelasting

De opleiding duurt 8 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen en studiebelasting:

 • 12 onderwijsdagen van 8 uur, op locatie in Amsterdam
 •  8 uur per week zelfstudie
 •  5 video-praktijkopdrachten bij gezinnen thuis in de regio van  de cursist
 •  Individuele (online) begeleiding door een docent/mentor 

Kosten

De opleidingskosten bedragen € 6.000,-. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Inbegrepen: onderwijsmateriaal, faciliteiten voor onderwijs, scholingsdagen inclusief koffie/thee en lunch. Er is geen verplichte aanschaf van boeken.

Voor de uitwerking van de opdrachten maakt de cursist gebruik van een eigen computer en mobiele telefoon met internetverbinding. 

Opleidingsovereenkomst

Na toelating tot de TOP-opleiding en het tekenen van een opleidingsovereenkomst verplicht de afnemer/cursist zich tot betaling van de opleidingskosten vóór de start van de opleiding.

Betalingsvoorwaarden

Het EOP stuurt uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de opleiding een factuur naar afnemer/cursist met een betaaltermijn van 30 dagen. In overleg is betaling in meerdere termijnen mogelijk. De laatste betalingstermijn dient dan uiterlijk 2 weken vóór de start van de opleiding ontvangen te zijn.

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding kom je in aanmerking voor de selectieprocedure voor een opleidingsplaats. De selectie is gebaseerd op:

 • Geschiktheid 
 • Werksetting
 • Werkgebied

Het EOP streeft naar een goede landelijke dekking en evenwichtige verdeling en kent een zorgvuldige selectieprocedure. Plaatsing voor de opleiding is definitief als de opleidingsovereenkomst is getekend en de factuur is betaald. 

Lesdata 2023/2024

 • 9 november 2023
 • 10 november 2023
 • 7december 2023
 • 8 december 2023
 • 11 januari 2024
 • 12 januari 2024
 • 9 februari 2024
 • 8 maart 2024
 • 12 april 2024
 • 17 mei 2024
 • 7 juni 2024
 • 5 juli 2024

Na de TOP-opleiding

Het TOP-programma is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erkend als facultatieve zorgprestatie en valt daarmee onder de basiszorg. De eisen die worden gesteld om het programma te mogen aanbieden zijn:

 • TOP-opleiding met voldoende resultaat afgerond
 • Overeenkomst tot Opdracht met het EOP
 • Voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en deelname kwaliteitsnet (zie Kwaliteitsborging).

De Overeenkomst tot Opdracht is op te vragen via de mail: expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl