Ga naar hoofdinhoud

Kenniscentrum

Leren met elkaar en van elkaar om bekwaam te worden en bekwaam te blijven.

scholing

Wat doet het kenniscentrum?

Het kenniscentrum biedt zorgprofessionals die werken met vroeggeboren kinderen en hun ouders meer dan enkel een opleiding, maar verandert hun blik op het vroeggeboren kind en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het beroepsmatig handelen, de kennis en de zelfontwikkeling van de zorgprofessional.

Onze opleidingen slaan altijd een brug tussen de theorie en de praktijk en dragen hierbij niet enkel bij aan het bevorderen van kennis, maar juist ook aan de vaardigheden en attitude die zorgprofessionals nodig hebben om aan te kunnen sluiten op de zorgbehoefte van de doelgroep: te vroeggeboren kinderen en hun ouders.

Het kenniscentrum biedt momenteel de TOP-opleiding en de bij- en nascholing voor de TOP-kinderfysiotherapeuten die bij het EOP zijn aangesloten. 

Het kenniscentrum heeft als doel om in 2023 het scholingsaanbod uit te breiden voor een bredere groep zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in de begeleiding van te vroeg geboren kinderen en hun ouders.

CRKBO geregistreerd

Het EOP is een erkend opleidingsinstituut en is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen we aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen in het kort beroepsonderwijs.

CRKBO logo

TOP-opleiding

De 1-jarige opleiding leidt kinderfysiotherapeuten op tot het kunnen uitvoeren van het TOP-programma. 

Lees meer
scholing1