Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteitsborging

Het EOP heeft, samen met de zorgverzekeraars, een kwaliteitssysteem opgesteld. Dit is bedoeld om ouders en hun te vroeg geboren kind te garanderen dat de TOP-kinderfysiotherapeut kwalitatief hoogwaardige zorg levert.

grafiek

Hoe borgen we de kwaliteit?

Het kwaliteitsbeleid is primair gericht op transparantie van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van de TOP-kinderfysiotherapeut in de uitvoering van het programma:

  • Het EOP biedt de TOP-opleiding aan en leidt op tot het uitvoeren van het TOP-programma.
  • De TOP-kinderfysiotherapeut heeft de beschikking over een persoonlijke webomgeving met informatie over uitvoering en scholing.
  • Het EOP draagt zorg voor het up-to-date houden van de beoogde werkwijze van het TOP-programma.
  • Het EOP organiseert en ontwikkelt nascholing voor TOP-kinderfysiotherapeuten. De nascholing is gericht op het behouden van de programma-integriteit. Zowel het versterken van de daadwerkelijke uitvoering van de kernstrategieën van het programma als de benodigde specifieke competenties zijn ingebed in dit onderwijs. Ook is bij de nascholing aandacht voor recente ontwikkelingen in het vakgebied en worden uitkomsten uit het TOP-programma teruggekoppeld. Hierdoor wordt het mogelijk de zorg voor te vroeg geboren kinderen en hun ouders continu te verbeteren.
  • Het EOP faciliteert intervisiebijeenkomsten voor de TOP-kinderfysiotherapeuten in verschillende regio’s van het land.
  • Het EOP informeert TOP-kinderfysiotherapeuten en de zorgverzekeraars jaarlijks over een aantal uitkomstindicatoren.
  • Het EOP verzorgt, indien nodig, individuele werkbegeleiding van de TOP-kinderfysiotherapeut om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het TOP-programma in cijfers (2023)

  • 1.323 baby's en hun ouders volgden het programma.
  • 120 TOP-kinderfysiotherapeuten gaven het programma.
  • Ouders beoordeelden het programma gemiddeld met een 9,3.