Ga naar hoofdinhoud

Medewerkers

Wij werken met TOP-kinderfysiotherapeuten aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van te vroeg geboren kinderen door preventief en vroeg begeleiding te bieden aan kind en ouders.

team

Monique Flierman

Monique is directeur van het EOP en houdt zich bezig met strategie en beleid, inhoudelijke ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek.

"Zorg, kennis en onderzoek horen bij elkaar. Ik zoek de verbinding om zo tot optimale zorg voor te vroeg geboren kinderen te komen."

LinkedIn
mf
mo

Michael van der Ouderaa

Michael is directeur van het EOP en houdt zich bezig met het financieel-administratief en organisatorisch beleid.

"Ik wil graag het EOP de kans bieden om te groeien. Dat valt of staat met enthousiaste en deskundige werknemers en een gezond financieel klimaat."

LinkedIn

Martine Jeukens-Visser

Martine is senior onderzoeker. Zij houdt zich bezig met kwaliteitsborging van het TOP-programma en is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek van het EOP.

"Ik houd ervan om vanuit de wetenschap het TOP-programma telkens weer verder te ontwikkelen. Daarnaast wil ik voor de doelgroep de zorg stap voor stap verbeteren."
 

LinkedIn
mj
em

Eline Möller 

Eline is senior onderzoeker/orthopedagoog bij het EOP. Zij houdt zich bezig met zowel de borging van het TOP-programma, het (door)ontwikkelen van scholing, als het wetenschappelijk onderzoek.

"Als orthopedagoog probeer ik in al mijn werk aandacht te hebben voor het vroeggeboren kind in zijn context."

LinkedIn

Esther van der Heijden

Esther is stafadviseur en kerndocent. Bij het EOP is zij verantwoordelijk voor de scholingsactiviteiten.

"Mijn drijfveer is om de uitvoering van het TOP-programma te borgen door zorgprofessionals op te leiden, door ze samen te brengen en te leren met en van elkaar."

LinkedIn
eh
mv

Marjolein van Velsen

Marjolein is kerndocent bij het EOP en daarnaast is ze TOP-kinderfysiotherapeut.

"Ik verbind graag mijn kennis en ervaring aan de scholing die het EOP ontwikkelt en aanbiedt. Zo kunnen we met elkaar de gezinnen ondersteunen en optimale zorg bieden,"

LinkedIn

Frederike van der Kooij

Frederike is managementassistent. Zij is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het financieel, administratief en juridisch beleid. Zij beheert de declaraties en contracten.

"TOP-kinderfysiotherapeuten werken over heel Nederland met veel zorg en passie voor vroeggeboren kinderen en hun ouders. Ik zorg graag dat alle randvoorwaarden goed zijn zodat hun focus kan blijven op het verlenen van zorg."

LinkedIn
fk
mt

Miki Tromp

Miki is projectmedewerker. Zij organiseert en ondersteunt de activiteiten die vanuit het EOP plaatsvinden. Zij zorgt tevens voor de communicatie vanuit het EOP.

"Ik houd van organiseren en alles van a tot z regelen, zodat alles gestroomlijnd en volgens planning verloopt. Daardoor kan het team zich richten op alle activiteiten die we doen vanuit het EOP."

LinkedIn