Ga naar hoofdinhoud

Medewerkers

Wij werken met TOP-kinderfysiotherapeuten aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van te vroeg geboren kinderen door preventief en vroeg begeleiding te bieden aan kind en ouders.

teamfoto

Monique Flierman

Monique is algemeen directeur van het EOP en houdt zich bezig met strategie en beleid, inhoudelijke ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek.

"Zorg, kennis en onderzoek horen bij elkaar. Ik zoek de verbinding om zo tot optimale zorg voor te vroeg geboren kinderen te komen."

LinkedIn
mf
fk

Frederike van der Kooij

Frederike is financieel directeur van het EOP en houdt zich bezig met de financiële en juridische aspecten van de bedrijfsvoering.

"TOP-kinderfysiotherapeuten werken door heel Nederland met veel zorg en passie voor vroeggeboren kinderen en hun ouders. Ik zorg er op de achtergrond voor dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn voor het verlenen van goede zorg."

LinkedIn

Martine Jeukens-Visser

Martine is senior onderzoeker. Zij houdt zich bezig met kwaliteitsborging van het TOP-programma en is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek van het EOP.

"Ik houd ervan om vanuit de wetenschap het TOP-programma telkens weer verder te ontwikkelen. Daarnaast wil ik voor de doelgroep de zorg stap voor stap verbeteren."
 

LinkedIn
mj
em

Eline Möller 

Eline is senior onderzoeker/orthopedagoog bij het EOP. Zij houdt zich bezig met zowel de borging van het TOP-programma, het ontwikkelen en geven van scholing, als het wetenschappelijk onderzoek.

"Als orthopedagoog probeer ik in al mijn werk aandacht te hebben voor het vroeggeboren kind in zijn context."

LinkedIn

Esther van der Heijden

Esther is stafadviseur en kerndocent. Bij het EOP is zij verantwoordelijk voor de scholingsactiviteiten.

"Mijn drijfveer is om de uitvoering van het TOP-programma te borgen door zorgprofessionals op te leiden, door ze samen te brengen en te leren met en van elkaar."

LinkedIn
eh
mt

Miki Tromp

Miki is projectmedewerker. Zij organiseert en ondersteunt de activiteiten die vanuit het EOP plaatsvinden. Zij zorgt tevens voor de communicatie vanuit het EOP.

"Ik houd van organiseren en alles van a tot z regelen, zodat alles gestroomlijnd en volgens planning verloopt. Daardoor kan het team zich richten op alle activiteiten die we doen vanuit het EOP."

LinkedIn