Ga naar hoofdinhoud

Waarom bestaat het TOP-programma?

Vroeggeboren kinderen en hun ouders hebben een intensieve periode doorgemaakt.
Door preventief en vroeg begeleiding te bieden vergroten we de ontwikkelingskansen van de kinderen en versterken we de ouders.

foto 2

Eindelijk thuis

In het ziekenhuis wordt al vroeg de band tussen ouders en hun te vroeg geboren kind gestimuleerd. Lichamelijk contact en het begrijpen van de lichaamstaal van het kind spelen daarbij een belangrijke rol.

Als je met je vroeggeboren baby naar huis mag, is dat bijzonder en vaak spannend. De rust thuis is dan meestal fijn, maar het gedrag van je baby kan ook anders zijn dan je gewend was in het ziekenhuis. Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind na thuiskomst opnieuw moeten leren kennen. Dat is niet zo vreemd: de baby moet nog wennen aan de thuisomgeving en alle nieuwe dagelijkse activiteiten.

Wennen aan de nieuwe omgeving

Vroeggeboren kinderen hebben hun ouders nodig om aan de omgeving te wennen en om de reacties op al die nieuwe informatie te begeleiden. Dit komt omdat de hersenen van een vroeggeboren baby nog niet rijp genoeg zijn om alle prikkels goed te kunnen verwerken. Activiteiten als luier verschonen, voeden, knuffelen, spelen of buiten wandelen, kunnen voor hen soms overweldigend zijn. Juist over de gewone dagelijkse dingen, zoals verzorgen, slapen of contact maken, kun je vragen hebben.

Vroeggeboren baby's kunnen moeilijker te troosten zijn of minder duidelijk in hun gedrag. Het onvoorspelbare of onduidelijke gedrag van hun baby kan ouders onzeker maken of veel energie kosten. Vooral wanneer ouders moe of angstig zijn na de spannende ziekenhuisperiode.

De baby wordt in het eerste jaar steeds nieuwsgieriger naar alles om zich heen. Het kind zoekt voortdurend naar een balans tussen de behoefte aan geborgenheid en het ontdekken van nieuwe dingen. In die zoektocht kunnen ouders onzeker worden. Dan is het fijn als er thuis begeleiding is om samen te kijken naar het gedrag van de baby en te zoeken naar oplossingen.

Ontwikkelingsgerichte ondersteuning

Het TOP-programma biedt ontwikkelingsgerichte ondersteuning. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar wat het individuele jonge kind, op dat specifieke moment, in dat gezin, nodig heeft voor groei, ontwikkeling en welzijn.

Het programma is gebaseerd op een integrale visie op de ontwikkeling van het kind. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar de onderlinge samenhang tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals voeding, gezondheid en de motorische, zintuiglijke, sociaal-emotionele, cognitieve en spraak-taalontwikkeling.

Binnen het programma gaan we uit van de sterke kanten en het zelfregulerend of zelfherstellend vermogen van het kind. Ouders zijn de deskundigen van hun kind. Hun informatie, hulpvraag en keuzes vormen het uitgangspunt. De therapeuten versterken de eigen kracht van de ouders. 

De TOP-therapeut kan je informatie geven over de gevolgen die een vroeggeboorte op ouders kan hebben. Het kan fijn zijn om gehoord te worden en erkenning te krijgen. Dat is niet altijd voldoende. Soms heb je zelf begeleiding nodig. De TOP-kinderfysiotherapeut kan je helpen om hierin de weg te vinden.

Ook wanneer er extra zorg of begeleiding nodig is voor je kind kun je dit bespreken. De TOP-kinderfysiotherapeut heeft contacten met de kinderarts bij wie jullie kind nazorg krijgt en andere zorgprofessionals. 

Het TOP-programma is wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken. De uitvoering, de opleiding, de implementatie en kwaliteitsborging worden continu geëvalueerd en met de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap verbeterd.