Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Engels

TOP-programma voor dreumesen

Onderzoek naar de haalbaarheid van een preventieve interventie voor zeer vroeggeboren baby's op de gecorrigeerde leeftijd van 18 maanden

Samenvatting

Het doel van deze studie was om de haalbaarheid en potentiële effectiviteit te onderzoeken van een aanvullende interventie voor zeer vroeggeboren dreumesen en hun ouders.

In deze gerandomiseerde pilotstudie kregen 60 zeer vroeggeboren kinderen en hun ouders die in het eerste jaar al een ouderschapsinterventie hadden gehad, standaardzorg of een aanvullende interventie aangeboden. De aanvullende interventie bestond uit 4-6 huisbezoeken wanneer de baby tussen de 18 en 22 maanden (gecorrigeerde leeftijd) was. Ouders werden ondersteund om responsief om te gaan met hun baby tijdens dagelijkse activiteiten en spel. Ouders vulden voor en na afloop van het programma vragenlijsten in. Op 24 maanden gecorrigeerde leeftijd werd er een ontwikkelingstest afgenomen bij het kind en werd de ouder-kindinteractie geobserveerd. 

Ouders volgden trouw de aanvullende interventie en waren zeer tevreden. De kinderen die de aanvullende interventie hadden gekregen hadden op 24 maanden minder gedragsproblemen, een beter taalbegrip, een betere cognitieve en motorische ontwikkeling en betere ouder-kindinteractie. Na een begeleidingsprogramma van een jaar heeft een aanvullend programma op dreumesleeftijd dus positieve effecten op meerdere kind- en ouderdomeinen.

Referentie 

Flierman, M., Koldewijn, K., Meijssen, D., van Wassenaer-Leemhuis, A., Aarnoudse-Moens, C., van Schie, P., & Jeukens-Visser, M. (2016). Feasibility of a preventive parenting intervention for very preterm children at 18 months corrected age: A randomized pilot trial. The journal of pediatrics176, 79-85.