Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Nederlands

STIPP-onderzoek

Onderzoek naar het effect van een vroege interventie bij zeer vroeg geboren kinderen op de ontwikkeling van het kind, het welbevinden van de ouder en de ouder-kindinteractie

Referentie

Jeukens-Visser, M., van Hus, J. W. P., Koldewijn, K., Meijssen, D., Verkerk, G., Nollet, F., ... & Wolf, M. J. (2014). Het STIPP-onderzoek: Een RCT naar het effect van een vroeginterventie bij zeer vroeg geboren kinderen op de ontwikkeling van het kind, het welbevinden van de ouder en de ouder-kindinteractie (artikelen). Tijdschrift voor kindergeneeskunde82, 94-105.