Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Engels

Ontwikkeling van het TOP-programma

Beschrijving van de ontwikkeling en landelijke implementatie van het TOP-programma

Samenvatting

In dit artikel beschrijven we de landelijke implementatie van een responsief ouderschapsprogramma voor zeer vroeggeboren kinderen na ontslag uit het ziekenhuis, het TOP-programma. Het effect van de interventie was in eerder onderzoek al aangetoond.

De implementatie bestond uit drie fases. In de voorbereidende fase (fase 1) werden een verandertheorie en de structuur van het TOP-programma ontwikkeld. Een overzicht waarin de kosten van de interventie gelijk waren aan besparingen in andere zorgkosten (met betere uitkomsten) zorgde voor financiering van fase 2. In deze pilot-implementatiefase werden de interventiestrategieën voor de praktijk ontwikkeld, therapeuten getraind, de bekendheid van de interventie vergroot en werden datasystemen opgezet om evaluaties mee te kunnen doen. In de volledige implementatiefase (fase 3) vergoedden alle Nederlandse zorgverzekeraars het TOP-programma waardoor alle zeer vroeggeboren kinderen en hun ouders zonder kosten konden meedoen.

In 2018 werd met een toename van het aantal TOP-kinderfysiotherapeuten en verwijzende ziekenhuizen 70% van de Nederlandse doelgroep bereikt. Ouders waren zeer tevreden over het TOP-programma. Na 12 jaar implementatie is het TOP-programma nu standaardzorg in Nederland. 

Referentie

Jeukens‐Visser, M., Koldewijn, K., van Wassenaer‐Leemhuis, A. G., Flierman, M., Nollet, F., & Wolf, M. J. (2021). Development and nationwide implementation of a postdischarge responsive parenting intervention program for very preterm born children: The top program. Infant Mental Health Journal42, 423-437.