Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Engels

Mentaal welzijn van ouders

Beschrijvend onderzoek naar de psychische klachten van ouders van een zeer vroeggeboren kind die het TOP-programma volgen

Samenvatting

Als een kind veel te vroeg wordt geboren, kunnen ouders klachten van angst of depressie ontwikkelen. In Nederland worden ouders van zeer vroeggeboren kinderen een jaar lang in de thuissituatie begeleid door een TOP-kinderfysiotherapeut. Moeders en vaders vullen na thuiskomst uit het ziekenhuis én een jaar later een vragenlijst in over angst- en depressieklachten.

Ongeveer 50% van de gezinnen vulde de vragenlijsten in. De mentale gezondheid van de ouders was laag. Moeders gaven meer klachten aan dan vaders, maar bij beide ouders werden de klachten minder in het eerste jaar. De klachten van moeders en vaders hingen samen.

Na een jaar had bij 20% van de gezinnen minstens één ouder nog last van klachten van angst of depressie. De mentale gezondheid was lager voor ouders met een kind dat lang in het ziekenhuis had gelegen, voor ouders met een niet-Nederlandse achtergrond, voor ouders met een laag opleidingsniveau of voor ouders zonder werk. Het blijft in de follow-up dan ook belangrijk aandacht te hebben voor de mentale gezondheid van ouders.

Referentie

Vriend, E., Leemhuis, A., Flierman, M., van Schie, P., Nollet, F., & Jeukens‐Visser, M. (2021). Mental health monitoring in parents after very preterm birth. Acta Paediatrica, 110, 2984-2993.