Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Engels

Informatiebehoefte van ouders van zeer vroeggeboren kinderen

Kwalitatieve studie naar de informatiebehoeften van ouders van zeer vroeggeboren kinderen na ontslag uit het ziekenhuis

Samenvatting

In deze studie onderzochten we welke specifieke informatiebehoefte ouders hebben in het eerste jaar thuis met hun zeer vroeggeboren kind. Tien ouders vertelden ons uitgebreid over hun behoeften. Ouders gaven aan dat ze graag praktische en bevestigende informatie krijgen om met zelfvertrouwen thuis voor hun baby te kunnen zorgen. Deskundige en gespecialiseerde zorgprofessionals, zoals de TOP-kinderfysiotherapeut en de kinderarts, werden als de belangrijkste informatiebron beschouwd.

Op internet kunnen ouders momenteel nauwelijks geschikte en betrouwbare informatie vinden. Ouders gaven aan dat betrouwbare en op maat gemaakte online bronnen wel een aanvulling zouden kunnen zijn op de zorg na ontslag, maar dat deze de professional niet mogen vervangen.

Referentie

Flierman, M., Bossen, D., de Boer, R., Vriend, E., van Nes, F., van Kaam, A., ... & Jeukens-Visser, M. (2024). Parents' information needs during the first year at home with their very premature born child; a qualitative study. PEC Innovation, 100270.