Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Nederlands

Het TOP-programma voor prematuren

Beschrijving van de inhoud, historie en wetenschappelijke basis van het TOP-programma

Samenvatting

In Nederland werken TOP-kinderfysiotherapeuten die transmurale ontwikkelingsondersteuning voor prematuur geboren kinderen bieden, het TOP-programma. Dit is een preventief interventieprogramma voor baby’s geboren bij een zwangerschapsduur korter dan 32 weken en/of met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram. De interventie richt zich op het verbeteren van de responsieve ouder-kindinteractie en de zelfregulatie van de baby. In een groot gerandomiseerd onderzoek is aangetoond dat hiermee de motorische, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling van prematuur geboren kinderen significant verbetert. Het is uniek in Nederland dat dit programma vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. De TOP-kinderfysiotherapeut heeft naast de uitvoering van de interventie ook een signalerende functie. Als er bijvoorbeeld sprake is van een afwijkende motorische ontwikkeling of een problematische gezinssituatie, dan vindt laagdrempelig overleg plaats met de kinderarts in het ziekenhuis.

Referentie

Roze, E., Jeukens-Visser, M., Flierman, M., & Leemhuis, A. (2023). Het TOP-programma voor prematuren. Een evidence-based interventie ter preventie van ontwikkelingsproblemen. Praktische Pediatrie, 4, 71-76.