Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Engels

Het getrouw en competent werken van de TOP-kinderfysiotherapeut

Onderzoek naar een instrument (FITT) waarmee de wijze van uitvoering van het TOP-programma kan worden gemeten

Samenvatting

Het EOP-nl heeft samen met TOP-kinderfysiotherapeuten een meetinstrument (Fidelity of Implementation Tool TOP program; FITT) ontwikkeld dat inzicht geeft in de wijze van uitvoering van het TOP-programma. Dankzij de inbreng van de praktijk (video-opnames van de interventie) is het gelukt om een meetinstrument te ontwerpen dat het getrouw en competent werken van de TOP-kinderfysiotherapeut meet en daarbij ook voldoende ruimte laat voor het goed aansluiten bij de behoeften van het kind en de ouders.

De FITT blijkt praktisch heel bruikbaar en wordt nu ingezet in de TOP-opleiding, de nascholing en de kwaliteitsbewaking van het TOP-programma.

Referentie

Flierman, M., Vriend, E., Leemhuis, A. G., Engelbert, R. H., & Jeukens-Visser, M. (2023). Development and evaluation of a fidelity tool in a post-discharge responsive parenting intervention program for very preterm born children. Evaluation and Program Planning, 102299.