Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Engels

Ervaringen van twee moeders met een zeer vroeggeboren kind

Kwalitatieve studie met diepte-interviews naar de ervaringen van twee moeders met een vroeggeboren kind

Samenvatting

In deze kwalitatieve studie onderzochten we door middel van diepte-interviews de ervaringen van twee moeders met verschillende opleidingsachtergronden die professionele ondersteuning kregen tijdens ziekenhuisopname van hun zeer vroeggeboren kind en na ontslag.

De manier waarop de moeders betekenis gaven aan hun ervaringen kwam overeen met bevindingen van onderzoek naar klassenverschillen in ouderschap. De moeders waardeerden professionals die een balans vonden tussen enerzijds het ondersteunen van hun keuzevrijheid als moeders en anderzijds het besteden van aandacht aan hun kwetsbaarheid en behoefte aan hulp en perspectief. De moeders gaven aan dat zij meer vertrouwen hadden in professionals die hun aannames opzij konden zetten en rekening konden houden met hun persoonlijke eigenschappen.

Referentie

Raap, E., Weille, K. L., Flierman, M., & Jeukens-Visser, M. (2024). “The Attitude Is Essential” The Experience of Two Mothers with Differing Educational Backgrounds Receiving Post-Discharge Intervention after Very Preterm Delivery. Studies in Clinical Social Work: Transforming Practice, Education and Research, 1-27.