Ga naar hoofdinhoud
  • Wetenschappelijk artikel
  • Engels

Cognitieve ontwikkeling van TOP-kinderen

Onderzoek naar de effecten van het TOP-programma bij vroeggeboren kinderen met een hoog risico op een ontwikkelingsachterstand (SToP-BPD-studie)

Samenvatting

In dit onderzoek hebben we de cognitieve ontwikkeling van TOP-begeleide kinderen vergeleken met kinderen die standaardzorg hebben gekregen.

Tussen 2012-2017 werden kinderen geworven voor dit onderzoek en twee jaar later werden ze onderzocht met ontwikkelingstesten. In die periode werd ook begonnen met de landelijke uitrol van het TOP-programma. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat kinderen die in het eerste levensjaar zijn ondersteund met het TOP-programma zich cognitief beter ontwikkelden op de gecorrigeerde leeftijd van twee jaar dan kinderen die standaardzorg hebben gekregen.

Hiermee hebben we aangetoond dat het TOP-programma ook gedurende de implementatiefase een blijvend positief effect heeft op de ontwikkelingskansen van deze kinderen.

Referentie

Halbmeijer, N. M., Jeukens-Visser, M., Onland, W., Flierman, M., van Kaam, A. H., & Leemhuis, A. (2023). Neurodevelopmental Outcomes at Two Years’ Corrected Age of Very Preterm Infants after Implementation of a Post-Discharge Responsive Parenting Intervention Program (TOP Program). The Journal of Pediatrics, 113381.