Werken met een prematuur of dysmatuur geboren kind

Werk combineren met de zorg voor een te vroeg geboren kind is vaak lastig voor ouders. Veel ouders hebben vragen over het combineren van de extra zorg voor hun te vroeg geboren kind met hun werk. Daarom heeft Care4Neo samen met ervaringsdeskundige ouders en het platform Fit for Work een wegwijzer samengesteld. Deze wegwijzer is bedoeld voor werkende ouders/verzorgers van een te vroeg geboren kind, maar ook voor leidinggevenden en collega's. 

Via de website van Care4Neo kun je de wegwijzer downloaden.