Standards of Care bij EFCNI gepubliceerd

Elf kern thema’s werden geselecteerd, waar 220 experts uit 31 landen aan werkten. Aleid van Wassenaer-Leemhuis was vice-voorzitter van de Standaard Follow-up & Continuing care. Daar binnen schreven Karen Koldewijn en Marie-Jeanne Wolf samen met Veronique Pierrat het onderdeel ‘Post-discharge responsive parenting programmes.’ Deze standaard bevat de basis principes van het ToP programma; de statement luidt: ‘Alle zeer vroeg geboren kinderen krijgen na ontslag uit het ziekenhuis preventieve ondersteuning aangeboden, die is gericht op een responsieve interactie tussen ouder en kind.’

 

Op 28 november 2018 werden de Standards of Care aangeboden aan het Europees parlement in Brussel en verschenen zij online https://newborn-health-standards.org.

Tegelijkertijd verscheen in de Lancet een editorial https://dx.doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30369-9)  die het belang van de lancering ervan nog eens onderstreept.

 

De volgende stap is dat de gezondheidsorganisaties van alle landen hun protocollen tegen het licht houden van deze zorgstandaarden en onderzoeken waar verbetering mogelijk is.

Dat de uitgangspunten van het ToP programma zo breed worden gesteund bevestigt dat we goed bezig zijn; ook voor het EOP zullen de zorgstandaarden richtinggevend zijn bij de verdere ontwikkeling en verbetering van het programma.

 

 

Dr. A.G. Leemhuis en dr. K. Koldewijn in het Europees Parlement