Wetenschappelijke publicaties

 

2021

Vriend E, Leemhuis A, Flierman M, van Schie P, Nollet F, Jeukens-Visser M. Mental health monitoring in parents after very preterm birth. Acta Paediatr. 2021;110:2984-2993. https://doi.org/10.1111/apa.16064. Link article.

 

2020

Jeukens-Visser M, Koldewijn K, van Wassenaer-Leemhuis AG, Flierman M, Nollet F, Wolf MJ. Development and nationwide implementation of a postdischarge responsive parenting intervention program for very preterm born children: The TOP program. Infant Ment Health J. 2020 Dec 18. doi: 10.1002/imhj.21902. Epub ahead of print. PMID: 33336859. Link article.

 

2016

Flierman M, Koldewijn K, Meijssen D, van Wassenaer-Leemhuis A, Aarnoudse-Moens C, van Schie P, Jeukens-Visser M. Feasibility of a Preventive Parenting Intervention for Very Preterm Children at 18 Months Corrected Age: A Randomized Pilot Trial. J Pediatr. 2016 Jul; Link article

Van Wassenaer-Leemhuis AG, Jeukens-Visser M, van Hus JW, Meijssen D, Wolf MJ, Kok JH, Nollet F, Koldewijn K. Rethinking preventive post-discharge intervention programmes for very preterm infants and their parents. Dev Med Child Neurol. 2016:58 (4):67-73. Link article

Van Hus J, Jeukens-Visser M, Koldewijn K, Holman R, Kok JH, Nollet F, Van Wassenaer-Leemhuis AG.Early intervention leads to long-term developmental improvements in very preterm infants, especially infants with bronchopulmonary dysplasia. Acta Paediatr. 2016:105(7):773-81. Link article

 

2015

Verkerk G, Jeukens-Visser M, Houtzager B, Wassenaer-Leemhuis A, Koldewijn K, Nollet F, Kok J. Attention in 3-Year-Old Children with VLBW and Relationships with Early School Outcomes. Phys Occup Ther Pediatr. 2015:19;1-14. Link article

 

2014

Jeukens-Visser M, van Hus JWP,  van Wassenaer-Leemhuis AG,  Koldewijn K, Meijssen DE, Verkerk G,  van Baar AL, Nollet F, Kok JH, Wolf M-J. Het STIPP-onderzoek: Een RCT naar het effect van een vroeginterventie bij zeer vroeg geboren kinderen op de ontwikkeling van het kind, het welbevinden van de ouder en de ouder-kindinteractie. Tijdschrift Kindergeneeskunde. 2014:82 (3); 94-105. Link article

Verkerk G, Jeukens-Visser M, van Wassenaer-Leemhuis A, Kok J, Nollet F. The relationship between multiple developmental difficulties in very low birth weight children at 3½ years of age and the need for learning support at 5 years of age. Res Dev Disabil. 2014;35(1):185-91. Link article

Van Hus JW, Potharst ES, Jeukens-Visser M, Kok JH, Van Wassenaer-Leemhuis AG. Motor impairment in very preterm-born children: links with other developmental deficits at 5 years of age. Dev Med Child Neurol. 2014;56(6):587-94. Link article

 

2013

Van Hus JW, Jeukens-Visser M, Koldewijn K, Geldof CJ, Kok JH, Nollet F, Van Wassenaer-Leemhuis AG. Sustained Developmental Effects of the Infant Behavioral Assessment and Intervention Program in Very Low Birth Weight Infants at 5.5 Years Corrected Age.J Pediatr. 2013;162(6):1112-9. Link article

Jeukens-Visser M, van Schie P.E.M. Vroeg-interventie gericht op de ouder-kind interactie bij vroeg geboren kinderen. Praktische Pediatrie. 2013;2:108-112. Link article

Verkerk G, Jeukens-Visser M, van Wassenaer-Leemhuis A, Koldewijn K, Kok J, Nollet F. Assessing independency in daily activities in very preterm children at preschool age. Res Dev Disabil. 2013;34(7):2085-91. Link article

van Hus JW, Jeukens-Visser M, Koldewijn K, Van Sonderen L, Kok JH, Nollet F, Van Wassenaer-Leemhuis AG. Comparing two motor assessment tools to evaluate neurobehavioral intervention effects in infants with very low birth weight at 1 year. Phys Ther. 2013;93(11):1475-83. Link article

 

2012

Koldewijn K, van HJ, van WA, Jeukens-Visser M, Kok J, Nollet F, et al. Reliability, sensitivity and responsiveness of the Infant Behavioral Assessment in very preterm infants. Acta Paediatr 2012;101(3):258-63. Link article

Verkerk G, Jeukens-Visser M, Houtzager B, Koldewijn K, van Wassenaer-Leemhuis A, Nollet F, et al. The infant behavioral assessment and intervention program in very low birth weight infants; Outcome on executive functioning, behaviour and cognition at preschool age. Early Hum Dev 2012;88(8):699-705. Link article

 

2011

Meijssen D, Wolf MJ, van Bakel H, Koldewijn K, Kok J, van Baar A. Maternal attachment representations after very preterm birth and the effect of early intervention. Infant Behav Dev. 2011;34(1):72-80. Link article

Meijssen DE, Wolf MJ, Koldewijn K, van Wassenaer-Leemhuis AG, Kok JH, van Baar AL.Parenting stress in mothers after very preterm birth and the effect of the Infant Behavioural Assessment and Intervention Program. Child Care Health Dev. 2011;37(2):195-202. Link article

Verkerk G, Jeukens-Visser M, Koldewijn K, van Wassenaar-Leemhuis AG, Houtzager B, Kok J, et al. Infant behavioral assessment and intervention program in very low birth weight infants improves independency in mobility at preschool age. J Pediatr 2011;159(6):933-8. Link article

 

2010

Koldewijn K, van Wassenaer-Leemhuis A, Wolf MJ, Meijssen D, Houtzager B, Beelen A, et al. A Neurobehavioral Intervention and Assessment Program in Very Low Birth Weight Infants: Outcome at 24 Months. J Pediatr 2010;156(3):359-65. Link article

Meijssen D, Wolf MJ, Koldewijn K, Houtzager BA, van Wassenaer-Leemhuis A, Tronick E, Kok J, van Baar A. The effect of the Infant Behavioral Assessment and Intervention Program on mother-infant interaction after very preterm birth. J Child Psychol Psychiatry. 2010;51(11):1287-95. Link article

 

2009

Koldewijn K, Wolf MJ, van Wassenaer-Leemhuis A, Meijssen D, van SL, van BA, et al. The Infant Behavioral Assessment and Intervention Program for very low birth weight infants at 6 months corrected age. J Pediatr 2009;154(1):33-8. Link aritcle

Dominique Meijssen, Marie‐Jeanne Wolf, Karen Koldewijn, Anneloes van Baar & Joke Kok Maternal psychological distress in the first two years after very preterm birth and early intervention. Early Child Development and Care 2011;181(1):1-11. Link article

 

2005

Koldewijn K, Wolf MJ, van Wassenaer-Leemhuis A, Beelen A, de Groot IJ, Hedlund R. The Infant Behavioral Assessment and Intervention Program to support preterm infants after hospital discharge: a pilot study. Dev Med Child Neurol. 2005 Feb;47(2):105-12. Link Pubmed

 

2004

Wolf MJ, Koldewijn K, Beelen A, van Wassenaer-Leemhuis A, Kok J, Hedlund R, Wolf B.
Early intervention in preterm infants after discharge from hospital. Pediatrics. 2004;114(6):1738-9. Link article

 

2002

Wolf MJ, Koldewijn K, Beelen A, Smit B, Hedlund R, de Groot IJ. Neurobehavioral and developmental profile of very low birthweight preterm infants in early infancy. Acta Paediatr. 2002;91(8):930-8. Link article