Medewerkers

Aleid Leemhuis

Kinderarts-consultant EOP-nl

Hoofd Neonatologie Follow-Up Emma Kinderziekenhuis AMC

 

Aleid is 30 jaar aan het Emma Kinderziekenhuis verbonden en 26 jaar aan de afdeling neonatologie.

In 1996 promoveerde zij op een onderzoek over de schildklierhormoonstatus bij zeer vroeggeborenen.

Als onderzoeker binnen de afdeling neonatologie van het AMC houdt zij zich bezig met onderzoeken die de lange termijn uitkomsten van te vroeg of te licht geboren kinderen kunnen verbeteren, in samenwerking met  diverse onderzoeksgroepen.

Vanaf het begin is zij als lid van het wetenschappelijk team betrokken bij  het onderzoek naar het effect van het “Infant Behavioral Assessment and Intervention Program” bij zeer vroeggeboren kinderen. Tijdens de eerste pilot studie raakte zij meteen overtuigd van het gunstige effect van deze interventie.

Aleid is lid van het EOP-nl team, als kinderarts-consultant en expert lange termijn uitkomsten bij premature kinderen en hun ouders. Binnen het team houdt zij zich daarbij bezig met wetenschappelijk onderzoek in relatie tot ToP. Daarnaast was zij gedurende 10 jaar voorzitter van de Landelijke werkgroep Neonatale Follow-Up en  is zij vice voorzitter van de Topic Expert Group on Follow-up and Continuing Care van de Europese oudervereniging, EFCNI (European Federation for the Care of the Newborn Infant).

 

Monique Flierman is mede-directeur van het EOP-nl.

Bij het EOP-nl is zij eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid.

Daarnaast is ze TOP kinderfysiotherapeut. En als promovendus combineert ze de wetenschap met haar praktische ervaring met vroeg geboren kinderen en hun ouders.

 

 

Michael van der Ouderaa is manager van de afdeling revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC tevens is hij directeur van de AMC Facultatieve prestatie eerste lijnszorg B.V beter bekend onder de handelsnaam EOP-nl waar het TOP programma is ondergebracht. Samen met Monique is Michael verantwoordelijk voor het TOP programma.

 

 

Esther van der Heijden - Groen is stafadviseur bij het EOP-nl en kerndocent van de TOP opleiding

Bij het EOP-nl is zij verantwoordelijk voor de scholingsactiviteiten zoals de TOP opleiding en de nascholingen van het TOP programma.

 

Marjolein van Velsen

Kerndocent EOP-nl

Pedagoog

(ToP) kinderfysiotherapeut

 

Na de opleiding fysiotherapie, kinderfysiotherapie en de studie Pedagogiek in Utrecht is Marjolein gaan werken als kinderfysiotherapeut in de eerste lijn. In de regio Lansingerland werkt ze nog steeds in de eerste lijn, in een grote praktijk voor Kinderfysiotherapie, waar ze zich vooral richt op de jongste kinderen. De zorg voor te vroeg geboren kinderen was en is daarbij een gebied waar haar interesse ligt, zeker vanuit ontwikkelingsgerichte en gezinsgerichte zorg.

Daarnaast heeft ze een aantal jaren lesgegeven op de opleidingen voor Kinderfysiotherapie in Rotterdam en in Breda, waarbij ze haar interesse in pedagogiek en ontwikkelingspsychologie aan de studenten wilde overbrengen.

In 2015 voegde ze hier haar werk als ToP kinderfysiotherapeut aan toe en sinds begin 2018 is ze verbonden aan het EOP als docent van de ToP opleiding. Hier kan ze haar enthousiasme voor het lesgeven combineren met de interesse voor het vroeg geboren kind en de ontwikkelingsgerichte zorg voor het kind en het gezin thuis.

 

 

 

 

Martine Jeukens - Visser is senior onderzoeker. Ze houdt zich bezig met de data verzameling en analyses binnen het TOP programma, om de kwaliteit waar nodig te verbeteren. Daarnaast coördineert ze onderzoek op het gebied van prematuur geboren kinderen en hun ouders. 

 

 

 

 

 

Eline Moller werkt als senior onderzoeker/orthopedagoog bij EOP-nl. Zij houdt zich zowel bezig met de borging van het TOP-programma, het (door)ontwikkelen van scholing, als het wetenschappelijk onderzoek. Naast haar werk bij EOP-nl is Eline bestuurslid van de werkgroep Het Jonge Kind van het Nederlands Instituut van Psychologen en docent praktijkonderzoek bij de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog bij de RINO Groep.

 

 

 

 

Frederike van der Kooij ondersteunt het management van het EOP-nl op financieel, administratief en juridisch gebied. Alle declaraties en contracten worden door haar beheerd. Naast haar werkt in het EOP-nl team is Frederike tuinontwerpster.

 

 

 

Miki Tromp is projectmedewerker en helpt bij de organisatie van de TOP opleiding en nascholing van het TOP programma. Ook ondersteund zij bij diverse projecten. Daarnaast is zij betrokken bij het e-TOP project als projectmanager.