Medewerkers

 

 

 

Aleid Leemhuis

a.g.leemhuis@amc.uva.nl

Kinderarts-consultant EOP-nl

Hoofd Neonatologie Follow-Up Emma Kinderziekenhuis AMC

 

Aleid is 30 jaar aan het Emma Kinderziekenhuis verbonden en 26 jaar aan de afdeling neonatologie.

In 1996 promoveerde zij op een onderzoek over de schildklierhormoonstatus bij zeer vroeggeborenen.

Als onderzoeker binnen de afdeling neonatologie van het AMC houdt zij zich bezig met onderzoeken die de lange termijn uitkomsten van te vroeg of te licht geboren kinderen kunnen verbeteren, in samenwerking met  diverse onderzoeksgroepen.

Vanaf het begin is zij als lid van het wetenschappelijk team betrokken bij  het onderzoek naar het effect van het “Infant Behavioral Assessment and Intervention Program” bij zeer vroeggeboren kinderen. Tijdens de eerste pilot studie raakte zij meteen overtuigd van het gunstige effect van deze interventie.

Aleid is lid van het EOP-nl team, als kinderarts-consultant en expert lange termijn uitkomsten bij premature kinderen en hun ouders. Binnen het team houdt zij zich daarbij bezig met wetenschappelijk onderzoek in relatie tot ToP. Daarnaast was zij gedurende 10 jaar voorzitter van de Landelijke werkgroep Neonatale Follow-Up en  is zij vice voorzitter van de Topic Expert Group on Follow-up and Continuing Care van de Europese oudervereniging, EFCNI (European Federation for the Care of the Newborn Infant).

 

Christel de Groot

c.m.degroot@amc.uva.nl

Kwaliteitsmedewerker EOP-nl

(ToP)- kinderfysiotherapeut

 

Na haar opleiding fysiotherapie is Christel in 1985 naar, toen nog, West-Duitsland gegaan om gedurende 3 jaar te werken in een praktijk, ook met kinderen. Na terugkomst heeft zij de opleiding kinderfysiotherapie in Utrecht gedaan en 10 jaar in een maatschap in Zoetermeer gewerkt. Sinds 1999 werkt zij in haar praktijk in Vleuten.

Na het afronden van de IBAIP opleiding In 2012 werkt zij als (ToP) kinderfysiotherapeut. Zij is sinds 2013 ook werkzaam als kwaliteitsmedewerker voor het EOP-nl. Haar taak is onder andere het ondersteunen van ketenpartners bij de uitvoering van het Top-programma.

 

Esther van der Heijden - Groen

e.s.vanderheijden@amc.uva.nl

Stafadviseur en kerndocent EOP-nl

(ToP)-kinderfysiotherapeut

 

Esther van der Heijden werkte langere tijd als Kinderfysiotherapeut in het Erasmus MC Sohpia Kinderziekenhuis te Rotterdam o.a. de follow-up poli van de Neonatologie. In die periode maakte ze kennis met ontwikkelingsgerichte zorg en deze manier van zorg sprak haar zeer aan. Ze wilde er meer van ontdekken en volgde in het AMC de IBAIP opleiding om deze manier van zorg verder te kunnen uitdragen.

Toen binnen het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis een positie vrij kwam op de neonatologie heeft Esther de overstap gemaakt van de afdeling Kinderfysiotherapie naar de afdeling Neonatologie waar ze na het volgen van de NIDCAP opleiding een aantal jaren als NIDCAP consulent gewerkt heeft.

Naast deze werkzaamheden startte ze in 2015 haar eigen praktijk waardoor ze niet alleen de te vroeg geboren kinderen op de afdeling Neonatologie kon vervolgen, maar ook in de thuissituatie met het ToP programma.

Eind 2016 heeft Esther de overstap gemaakt naar het EOP-nl en zet zij zich met veel plezier in om haar kennis als kerndocent van het EOP-nl over te dragen aan kinderfysiotherapeuten die net als zij ontwikkelingsgerichte zorg en de begeleiding van ouders hun te vroeg geboren kinderen een warm hart toedragen.

 

Marjolein van Velsen

m.vanvelsen@amc.uva.nl

Kerndocent EOP-nl

Pedagoog

(ToP) kinderfysiotherapeut

 

Na de opleiding fysiotherapie, kinderfysiotherapie en de studie Pedagogiek in Utrecht is Marjolein gaan werken als kinderfysiotherapeut in de eerste lijn. In de regio Lansingerland werkt ze nog steeds in de eerste lijn, in een grote praktijk voor Kinderfysiotherapie, waar ze zich vooral richt op de jongste kinderen. De zorg voor te vroeg geboren kinderen was en is daarbij een gebied waar haar interesse ligt, zeker vanuit ontwikkelingsgerichte en gezinsgerichte zorg.

Daarnaast heeft ze een aantal jaren lesgegeven op de opleidingen voor Kinderfysiotherapie in Rotterdam en in Breda, waarbij ze haar interesse in pedagogiek en ontwikkelingspsychologie aan de studenten wilde overbrengen.

In 2015 voegde ze hier haar werk als ToP kinderfysiotherapeut aan toe en sinds begin 2018 is ze verbonden aan het EOP als docent van de ToP opleiding. Hier kan ze haar enthousiasme voor het lesgeven combineren met de interesse voor het vroeg geboren kind en de ontwikkelingsgerichte zorg voor het kind en het gezin thuis.

 

Martine Jeukens-Visser

m.jeukens-visser@amc.uva.nl

Stafadviseur en senior onderzoeker EOP-nl

Bewegingswetenschapper

Fysiotherapeut n.p.

 

Na haar opleiding Fysiotherapie (HvA) en Bewegingswetenschappen (VU) heeft Martine een tijdje als fysiotherapeut (zowel in ziekenhuis als praktijk) gewerkt. In 2000 is zij begonnen met promotie onderzoek waarbij ze meetinstrumenten heeft ontwikkeld en gevalideerd voor patiënten met de ziekte van Parkinson (LUMC, afdeling Neurologie). In 2005 is zij hierop gepromoveerd.

Vanaf 2009 is Martine als senior onderzoeker werkzaam in het AMC op de afdeling Revalidatie waarbij zij zich vooral richtte op het onderzoek bij zeer prematuur geboren kinderen.

Binnen het EOP-nl houdt zij zich bezig met het evalueren van gegevens die worden verzameld binnen het ToP programma. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de opzet en coördinatie van onderzoek gericht op de verbetering van de ondersteuning van ouder en kind in het ToP programma

.

Michael van der Ouderaa

m.j.vanderouderaa@amc.uva.nl

Directeur AMC Facultatieve prestatie eerste lijnzorg B.V.

Manager AMC afdeling revalidatie en leidinggevende EOP-nl

Bedrijfskundige

Fysiotherapeut n.p.

 

Van 1981 tot 1987 is Michael werkzaam geweest als fysiotherapeut in de eerste en tweede lijn. Vanaf 1987 was hij werkzaam op de afdeling radiottherapie in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en daarnaast was hij daar ook kwaliteitsmedewerker en lid van de Ondernemingsraad.

Vanaf 1999 is hij begonnen als leidinggevende in het AMC, eerst op de afdeling radiotherapie en sinds 2011 is hij binnen de afdeling revalidatie leidinggevende voor de paramedici en de medewerkers binnen het EOP-nl.

Binnen het EOP-nl is hij daarnaast betrokken bij de financieel-organisatorische zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Flierman

m.flierman@amc.uva.nl

Programmamanager, hoofd ToP opleiding en kerndocent EOP-nl

Pedagoog

(ToP) kinderfysiotherapeut 

 

Na haar opleiding als kinderfysiotherapeut en studie pedagogische wetenschappen heeft Monique een aantal jaren in het Indiana Childrens’s hospital gewerkt als kinderfysiotherapeut op de afdeling Brandwonden en Oncologie.  Hier werd ze zich heel bewust van de impact van een ernstige diagnose of gebeurtenis op het gezin en de omgeving van het gezin.  En ook van  de noodzaak om naast het behandelen van de kinderen ook veel aandacht te besteden aan de impact op het dagelijks leven en de verwerking hiervan.

Deze ervaring was heel bruikbaar toen ze in 2000 startte in het Sophia Kinderziekenhuis. Als snel werd de neonatologie haar werkterrein. En om haar functie als kinderfysiotherapeut op deze afdeling vorm en inhoud te geven ging ze op zoek naar informatie. En  het NIDCAP programma pastte goed bij haar visie op zorg.

De kwaliteit van zorg voor het vroeg geboren kind en de ouders houdt haar nu al jaren geboeid. Eerder al in het Sophia kinderziekenhuis op de afdeling Neonotologie om het NIDCAP programma te onderwijzen en implementeren. En nu door het verbeteren en uitvoeren van de nazorg voor deze doelgroep middels het TOP programma.

Monique is sinds 2014 in dienst bij het EOP-nl en is verbonden aan de TOP opleiding als docent en is sinds 1 januari 2016 daarnaast ook Hoofd ToP opleiding.

De zorg voor het vroeg geboren kind en de ouders houdt haar al jaren geboeid. Eerder al in het Sophia kinderziekenhuis op de afdeling Neonotologie om het NIDCAP programma te onderwijzen en implementeren. En nu door het verbeteren en uitvoeren van de nazorg voor deze doelgroep middels het TOP programma.

Petra van Schie

p.e.vanschie@amc.uva.nl

Programmamanager en Directeur AMC Facultatieve prestatie eerste lijnzorg B.V.

Orthopedagoog n.p.

Kinderfysiotherapeut en onderzoeker VUmc

 

Sinds haar opleiding als fysiotherapeut (1985) is Petra werkzaam in VUmc. In 1997 voltooide zij de studie Orthopedagogiek aan de UVA, en in 2004 de opleiding tot Kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Utrecht. In 2008 promoveerde zij op haar proefschrift getiteld ‘Motor outcome in high risk children, prognosis and evaluation’. Naast haar werk als kinderfysiotherapeut in zowel de kliniek als polikliniek, is zij betrokken bij verschillende onderzoeken op de afdeling revalidatiegeneeskunde en kindergeneeskunde, m.n. binnen de neonatologie. Haar aandachtsgebieden zijn prematuur geboren kinderen, kinderen na perinatale asfyxie en kinderen met cerebrale parese. Zo was zij betrokken bij het PERRIN CP 5-9 onderzoek en schreef zij artikelen over uitkomst na Selectieve Dorsale Rhizotomie. Zij geeft regelmatig GMFM-trainingen in binnen- en buitenland en is projectleider van het project Racerunner. Daarnaast is zij vice-voorzitter van de NVFK.

Sinds oktober 2011 is zij betrokken bij het EOP-nl als staf-adviseur. Hierbij valt contractering met zorgverzekeraars en ToP kinderfysiotherapeuten en alles rond declareren in haar takenpakket.