ToP Programma na de opleiding

De kinderfysiotherapeut die het ToP programma gaan uitvoeren, sluiten na afronding van de ToP opleiding een overeenkomst met het EOP-nl. In dit contract staan kwaliteitseisen vermeld, deze zijn door het EOP.nl vastgesteld. Na afsluiten van het contract wordt de ToP kinderfysiotherapeut opgenomen in het netwerk van ToP kinderfysiotherapeuten, als ketenpartner van het EOP-nl.

Het EOP-nl coördineert de uitvoering van het ToP programma en bewaakt de kwaliteit hiervan. Van de ToP kinderfysiotherapeut wordt verwacht dat zij conform de visie, uitgangspunten en werkwijze van het ToP programma werkt. Het EOP-nl verzorgt de contracten met de zorgverzekeraars en de ToP kinderfysiotherapeuten worden via het EOP-nl betaald voor de uitgevoerde verrichtingen. De ToP kinderfysiotherapeut is zelf verantwoordelijk voor acquisitie van kinderen in de regio.

Kwaliteitsborging

Alle ToP kinderfysiotherapeuten nemen deel aan verplichte nascholing, verzorgd door het EOP-nl. Deze nascholing is kosteloos voor de ketenpartner en vindt twee keer per jaar plaats. Daarnaast wordt van de ToP kinderfysiotherapeut verwacht dat zij 2 keer per jaar met collega ToP kinderfysiotherapeuten een intervisiebijeenkomst houdt. Het doel van deze nascholingsdagen en intervisiebijeenkomsten is het verbeteren en onderhouden van de kwaliteit van zorg die gedurende het ToP programma aan ouder en kind gegeven wordt.