Doelstelling

De doelstelling van de ToP opleiding is het opleiden van kinderfysiotherapeuten tot het competent kunnen uitvoeren van het ToP programma.

De algemene doelstellingen van de ToP opleiding zijn:

  1. Relevante kennis hebben over en inzicht in de diverse gedragsuitingen en de integrale ontwikkeling van het vroeggeboren kind.
  2. Intensieve kennismaking met de impact van vroeggeboorte op het ouderschap en het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden van ouders.
  3. Vroegtijdig signaleren en behandelen en/of adequaat verwijzen bij problemen die een risico vormen voor de ontwikkeling van het kind.
  4. Kennis en vaardigheden kunnen integreren ter ondersteuning van ouder en kind volgens de uitgangspunten van het ToP programma.
  5. De interpretatie van de verzamelde gegevens kunnen vertalen naar een heldere rapportage voor zowel professionals als de ouders.

 

Doelgroep

De ToP opleiding is te volgen door kinderfysiotherapeuten die aan de eisen van BIG en CKR voldoen en werkzaam zijn als kinderfysiotherapeut. Daarnaast is het noodzakelijk dat de  kinderfysiotherapeut kennis en ervaring heeft met het begeleiden en behandelen van te vroeggeboren zuigelingen en hun ouders. Hierbij komen kennis en inzicht overeen met het niveau van de kinderfysiotherapeut zoals beschreven in het Beroepsprofiel Kinderfysiotherapie.

 

Certificering

Certificering volgt wanneer de cursist 13 contactdagen heeft bijgewoond en alle opdrachten voldoende zijn beoordeeld. De cursist beschikt daarnaast over voldoende interventie specifieke competenties om het ToP programma uit te voeren.

 

Accreditatie

Accreditatie van de ToP opleiding wordt aangevraagd bij het KNGF en het Keurmerk Fysiotherapie.