Het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

 

Het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren, EOP-nl, bestaat uit een team van verschillende professionals, dat zich inzet voor de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeggeborene en zijn ouders na ontslag uit het ziekenhuis.

Het Expertisecentrum

  • coördineert de uitvoering, implementatie en kwaliteitsborging van een begeleidingsprogramma voor vroeggeboren kinderen en hun ouders na ontslag uit het ziekenhuis, het ToP programma®
  • verzorgt onderwijs aan professionals die werkzaam zijn rondom het vroeggeboren kind
  • doet onderzoek naar en bevordert innovatie van effectieve en doelmatige ondersteuning bij  vroeggeboren kinderen en hun ouders

 

Het Expertisecentrum onderhoudt nauw contact met de kinderfysiotherapeuten, die het ToP programma® uitvoeren, en hecht veel waarde aan een goede communicatie en samenwerking met:

  • professionals die betrokken zijn bij de zorg voor het vroeggeboren kind, zoals de kinderarts, huisarts, thuiszorg, neonatoloog, kinderrevalidatiearts, jeugdarts, psycholoog, pedagoog, NICU verpleegkundige, logopedist, ergotherapeut, en maatschappelijk werker
  • ouderverenigingen rondom het vroeggeboren kind, zoals Care4Neo, www.care4neo.nl en de Europese oudervereniging (EFCNI), www.efcni.org.
  • wetenschappelijke onderzoekers die zich bezig houden met deze doelgroep
  • zorgverzekeraars