Disclaimer

Deze website valt onder beheer van het EOP-nl (Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren) onderdeel van AMC Facultatieve Prestatie Eerste lijnszorg B.V. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website (hierna het EOPweb) betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

 

Inhoud

Het EOPweb wordt met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Het EOP.nl stelt zich niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Het EOP-nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het EOPweb. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van het EOPweb contact op te nemen met het EOP-nl via het e-mailadres expertisecentrumprematuren@amc.uva.nl.

 

Aansprakelijkheid

Het EOP-nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op het EOPweb of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op het EOPweb worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van het EOPweb. Het EOP-nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt. 

 

Auteursrecht

Niets uit deze website mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het EOP-nl. het EOP-nl is eigenaar van het merk ToP en van de bijbehorende logo’s. Het ToP programma prematuren ® heeft merkbescherming van de Europese Unie.

 

Privacyverklaring

Zie de algemene privacverklaring.

Ontwikkeling website

Deze website is gebouwd door het bedrijf Biomedia te Amsterdam http://www.biomedia.nl/

De huisstijl is ontwikkeld door Renée Koldewijn te Amsterdam http://www.reneekoldewijn.nl/

 

Gepubliceerd door het EOP-nl

Datum 23-11-2018