Voor wie en wanneer

 

Het ToP programma wordt aangeboden aan alle baby’s, die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschapsduur en/of een geboortegewicht hebben van minder dan 1500 gram.

Gewoonlijk geeft de arts, verpleegkundige of kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis voorlichting aan de ouders over het ToP programma, voordat zij met hun kind naar huis gaan.

Voorwaarde om mee te doen aan het ToP programma is dat het kind verzekerd is en dat er een kinderfysiotherapeut in de regio van de ouders werkt, die opgeleid is in het uitvoeren van het ToP programma. Een verwijzing van de arts is niet nodig.

Het ToP programma wordt geleidelijk over Nederland verspreid. Actuele informatie over de mogelijkheden per regio vindt u hier. Ouders kunnen voor vragen ook zelf contact met het Expertisecentrum opnemen.

Het eerste huisbezoek vindt plaats in de eerste twee weken na thuiskomst en het programma loopt door tot rond de gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar. Gedurende dit jaar worden in goed overleg met de ouders 12 huisbezoeken afgelegd. 

 

Kosten

Het ToP programma is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan deelname.

Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van het ToP programma kunt hier lezen.

 

Samenwerking

Het ToP programma hecht veel waarde aan een goede samenwerking en communicatie tussen alle professionals die betrokken zijn bij het vroeggeboren kind (zoals bijvoorbeeld de kinderarts, de huisarts, thuiszorg en andere hulpverleners).

Bij ontslag van het kind verzorgt gewoonlijk de kinderfysiotherapeut uit het ziekenhuis de overdracht aan de ToP kinderfysiotherapeut, die bij de ouders aan huis komt.

De ToP kinderfysiotherapeut rapporteert schriftelijk aan de kinderarts en andere betrokken professionals op de leeftijd van 6 en 12 maanden. Deze rapportages worden altijd in overleg met de ouders gemaakt.  

De kinderfysiotherapeuten die het ToP programma uitvoeren zijn verbonden aan het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren dat de zorg coördineert en de kwaliteit van het ToP programma bewaakt.