Organisatie

 

Landelijke implementatie

Omdat alle ouders en hun veel te vroeg geboren kind recht hebben op het ToP programma is het van belang dat deze zorg voor alle ouders ter beschikking komt.  Het EOP-nl heeft daarom, samen met de zorgverzekeraars, een beleid opgesteld dat is gericht op landelijke implementatie van het ToP programma.

 • De ToP opleiding leidt jaarlijks 12 ervaren kinderfysiotherapeuten op voor deelname aan het ToP programma.
 • De ToP opleiding heeft een deelname beleid dat per regio selecteert op de behoefte aan ToP kinderfysiotherapeuten.
 • Het EOP-nl verstrekt informatie over het ToP programma met behulp van folders en website.
 • De medewerkers van het EOP-nl geven door middel van presentaties en artikelen informatie aan professionals en ouders uit de doelgroep. Daarnaast faciliteert het EOP-nl voordrachten door ToP kinderfysiotherapeuten in eigen werksetting.

 

Kwaliteitsbeleid

Het EOP-nl heeft, samen met de zorgverzekeraars, een kwaliteitssysteem opgesteld. Dit is bedoeld om de ouder(s) en hun te vroeg geboren kind te garanderen dat kwalitatief hoogwaardige zorg wordt geleverd door de ToP-kinderfysiotherapeut..

Het kwaliteitsbeleid is primair gericht op transparantie van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van de ToP kinderfysiotherapeut in de uitvoering van het programma:

 • Het EOP-nl verzorgt via de ToP opleiding de opleiding en certificering van ToP-kinderfysiotherapeuten.
 • De ToP kinderfysiotherapeut heeft beschikking over de werkwijze en gevraagde kwaliteitseisen via een persoonlijke webomgeving op de EOP-nl website. Het EOP-nl draagt zorg voor het up to date houden van de beoogde werkwijze van het ToP programma.
 • De ToP-kinderfysiotherapeut begeleidt minimaal 5 kinderen per jaar om voldoende ervaring op te kunnen bouwen en te behouden. Het EOP-nl biedt ondersteuning bij het voldoen aan deze beleidsmaatregel door het verstrekken van voorlichting en informatie over het ToP programma in de regio van de ToP kinderfysiotherapeut en door het beleid rondom deelname aan de ToP opleiding (zie de selectieprocedure).
 • Het EOP-nl organiseert en ontwikkelt twee nascholingsdagen per jaar voor de ToP gecertificeerde kinderfysiotherapeut die deelneemt aan het ToP programma. De inhoud van de nascholingsdagen wordt afgestemd op de behoeftes en feedback van de ToP kinderfysiotherapeuten. Ook is op deze nascholingsdagen aandacht voor recente ontwikkelingen in het vakgebied en worden uitkomsten uit het ToP programma teruggekoppeld. Hierdoor wordt het mogelijk de zorg voor te vroeg geboren kinderen en hun ouders continue te verbeteren.
 • Het EOP-nl faciliteert de intervisiebijeenkomsten voor de ToP kinderfysiotherapeuten in verschillende regio’s van het land. De intervisie bijeenkomsten worden 2 keer per jaar gehouden.
 • Het EOP-nl informeert ToP kinderfysiotherapeuten en de zorgverzekeraars jaarlijks over de uitkomstindicatoren.   
 • Het EOP-nl informeert jaarlijks over de gemiddelde bevindingen op de CQ index (ouder tevredenheid schaal). voor elke de ToP kinderfysiotherapeut.
 • Het EOP-nl verzorgt, indien nodig, individuele werkbegeleiding voor de ToP kinderfysiotherapeut om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

 

Klachtenprocedure

Het EOP heeft een plan van aanpak om de kwaliteit van het ToP programma zo hoog mogelijk te houden.
 

 • Indien u bij deelname aan het ToP programma toch niet tevreden bent of klachten heeft, probeert u dan in eerste instantie uw onvrede te bespreken met degene die u begeleidt. Dat biedt de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten.
 • Mocht u er samen niet uitkomen dat kunt U een e-mail sturen naar het EOP-nl, via mail: expertisecentrumprematuren@amc.uva.nl. Vermeldt u daarbij de volgende gegevens: uw naam, de naam van de ToP-kinderfysiotherapeut die u begeleidt en wat de klacht inhoud.
 • De klachten die bij het EOP-nl binnenkomen worden vertrouwelijk behandeld. Een medewerker van het EOP-nl zal contact met u opnemen. Daarna wordt in overleg besloten wat de vervolgstappen met betrekking tot deze klacht zullen zijn. Waar mogelijk zal het EOP-NL een bemiddelende rol spelen met als doel klachten naar tevredenheid af te handelen.