De ToP opleiding in het kort.

De ToP opleiding richt zich op het opleiden van ervaren kinderfysiotherapeuten tot het kunnen uitvoeren van het ToP programma.

Het ToP programma ondersteunt het vroeggeboren kind (vóór 32 weken zwangerschapsduur en/of een geboortegewicht hebben van minder dan 1500 gram.) én zijn of haar ouders gedurende het zo belangrijke eerste levensjaar.

De ervaringen die het kind gedurende het eerste levensjaar opdoet hebben direct effect op de groei en ontwikkeling van de hersenen en daarmee op het toekomstig functioneren van het kind. Vanuit de veiligheid van een responsieve relatie met hun ouders en door op een speelse manier te experimenteren leert een kind zijn omgeving kennen en zich aan te passen aan veranderingen.

Het ToP programma versterkt primair de responsieve relatie tussen ouder en kind. Want responsiviteit van de ouder is essentieel voor jonge kinderen om, met behoud van de interne balans, te kunnen deelnemen aan de dagelijkse activiteiten. Tijdens gezamenlijke observaties helpt de ToP kinderfysiotherapeut de ouders het gedrag van hun kind bewust te volgen. Samen onderzoeken zij wat het kind tot stand probeert te brengen, wat het zelf kan en waar het hulp bij nodig heeft. Ouders worden vervolgens aangemoedigd om de initiatieven van hun kind te ondersteunen en/of de omgeving aan te passen aan de behoeften van hun kind. Ouders leren dus hulp te bieden wanneer dat nodig is, maar ook los te laten wanneer het kan.

Voor meer informatie over de inhoud van de ToP opleiding, klik hier voor de brochure "ToP opleiding ."