Aanmelden

In september 2020 start de ToP opleiding 2020 / 2021.Voor deze opleiding zijn 10 opleidingsplaatsen beschikbaar.

Belangstellenden kunnen zich tussen 25 november 2019 en 10 januari 2020 aanmelden. Bij de aanmelding wordt naast contactgegevens, een digitale upload van een recent CV en een motivatiebrief verwacht.

Kinderfysiotherapeuten die eerder hebben gereageerd worden verzocht hun belangstelling voor deelname te bevestigen door een actuele versie van hun gegevens te uploaden.

 

Toelating

Het ToP programma is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekeraars. Ouders hebben dan ook recht op deze zorg en de zorgverzekeraars willen dat het ToP programma toegankelijk is voor al hun cliënten in Nederland. Het EOP-nl streeft daarom naar een evenwichtige spreiding van ToP kinderfysiotherapeuten over het land. De selectie van deelnemers vindt zowel plaats op basis van geschiktheid en werksetting, als ook op basis van de behoefte aan ToP kinderfysiotherapeuten in het werkgebied van de deelnemer. Zie kaart voor een overzicht van de locaties waar reeds ToP kinderfysiotherapeuten werkzaam zijn.

De selectie voor deelname wordt gemaakt door het EOP-nl. De toelating wordt zowel aan geselecteerden als niet geselecteerden bekend gemaakt. Niet geselecteerden kunnen zich opnieuw inschrijven voorafgaande aan de start van de volgende ToP opleiding in september 2021.

De geselecteerde kinderfysiotherapeuten ontvangen begin februari 2020 een bericht van het EOP-nl dat zij zich definitief kunnen inschrijven voor de ToP opleiding door het tekenen van een opleidingsovereenkomst. Plaatsing voor deelname aan de opleiding is definitief na ontvangst van de getekende opleidingsovereenkomst én als de opleidingskosten zijn overgemaakt.

Aanmelden

Inschrijvingen zijn op dit moment gesloten.