Links

 


https://www.care4neo.nl/

Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen - VOC) behartigt de belangen van ouders waarvan het kind direct na de geboorte wordt opgenomen in een ziekenhuis. Ouders met een prematuur zijn, in een nieuwe en spannende fase van hun leven, erg geholpen met heldere en toegankelijke informatie en steun. De vrijwilligers van Care4Neo staan daarom klaar voor ouders met te vroeg, te licht (dysmatuur) of ziek geboren baby’s. Dit doen ze al meer dan 40 jaar op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te lobbyen in de politiek, samen te werken met zorgprofessionals en onderzoekers, vrijwilligers in te zetten in ziekenhuizen, en met eigen activiteiten en diensten zoals het gratis couveusedagboek en de jaarlijkse Week van het Couveusekind rondom Wereld Prematurendag.

Care4Neo is de oudste neonatologie-patiëntenvereniging van Europa en hebben als doel ouders van couveusekinderen een steuntje in de rug te geven en aandacht te vragen voor de problematiek die hier rondom plaatsvindt. Onder couveusekinderen worden verstaan te vroeggeboren (prematuur) te licht geboren (dysmatuur) en ziek geboren kinderen.


http://www.efcni.org/

Dit is de website van de Europese Vereniging Ouders van Couveusekinderen


http://www.tevroeggeboren.nl/

De website Tevroeggeboren.nl is de digitale uitgave van Vroegertje, magazine voor ouders van te vroeg geboren kinderen.


http://www.1001criticaldays.co.uk/index.php

Op deze website vindt u een rapport waarin beschreven wordt hoe belangrijk de ervaringen van het kind in de eerste jaren zijn. De rol van de ouders/ verzorgers speelt hierbij een grote rol. Een Nederlandse versie van dit rapport vindt u hier.


http://developingchild.harvard.edu/

Deze organisatie aan de Harvard Universiteit in de Verenigde Staten van Amerika zet zich in voor het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen.


http://www.hellp.nl/

Een zwangerschap gecompliceerd met preeclampsie en/of HELLP-syndroom (PE/HELLP) is een heftige ervaring. Op deze website vindt u hier informatie over en kunt u uw ervaringen delen.


https://www.borstvoeding.com/

Deze site geeft informatie op het gebied van borstvoeding bij prematuren.


http://www.nahetziekenhuis.nl/

Deze site geeft informatie over mogelijke stressreacties na een opname van een kind in het ziekenhuis. De site is bedoeld voor ouders, kinderen (broertjes/zusjes) en professionals.